Artikler som omhandler yrkesskader/ulykker

 

Aktuelt

Januar 2015: NAV Klageinstans må omgjøre sitt vedtak. Kvinne får godkjent yrkessykdom og har krav på menerstatning.

Da gutten var 17 år hadde han sommerjobb hos Prior og fikk et komplisert brudd i venstre lårben. Han hadde fullført første år på videregående skole i yrkesutdanning innen elektro, men maktet ikke å fullføre læretiden. Fire år tok den medisinske behandlingen, og nå har han ved hjelp av advokat Edmund Asbøll også fått 880 000 kroner i erstatning.

Motparten, Gjensidige forsikring, har hele tiden ment at det hefter betydelig usikkerhet rundt hva som er korrekt å legge til grunn som hypotetisk inntekt ”hvis ulykken tenkes borte” som det heter.