Artikler som omhandler solarium

 

Aktuelt

En 65 år gammel mann er av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) tilkjent erstatning som følge av forbrenningsskader han pådro seg etter solariumsbehandling hos en lege.