Sitat

"Domstolenes rettsskapende virksomhet er i stor grad avhengig av advokatenes innsats. Det er advokater som påtar seg å bringe saker inn for domstolene og anke dommer hvor det kan være muligheter for å få et annet resultat i høyere instans. Fremfor alt er det advokatene som finner fram relevant rettskildemateriale og argumenter som kan få gjennomslagskraft i domstolene. En håndfull gruppe på 15- 20 advokater har spilt en sentral rolle i pasientrettighetssakene, hvorav Ole Jacob Bae, Ketil Lund, Håkon Helle, Magne Spilde, Steinar Winter Christensen og Edmund Asbøll særlig kan nevnes."

- Professor Asbjørn Kjønstad i ”Helserett”, Gyldendal Akademisk