Artikler som omhandler rettferdsvederlag

 

Aktuelt

Juli 2013: De tre søsknene måtte bo i en jordkjeller. De vokste opp i konstant sult, med slag med reimer og seksuelle overgrep etter at moren døde. Nå har Stortingets utvalg for rettferdsvederlag har innvilget de tre mellom 100.000 og 180.000 kroner hver.

- Et rystende vitnesbyrd om en oppvekst man har vanskelig for å se for seg kunne skje for ikke så veldig mange tiår siden, sier advokat Edmund Asbøll som har bistått de tre som i dag er i 50-årene.

En snart 70 år gammel kvinne er innvilget rettferdsvederlag fra Staten på 150.000 kroner for senskader hun pådro seg etter en operasjon for rektumprolaps helt tilbake til 1944.

En ca. 50 år gammel kvinne har fått 100.000 kroner i såkalt rettferdsvederlag for at det lokale barnevernet ikke grep inn under hennes oppvekst, til tross for at de måtte ha kjent til hvor skadelige forholdene var. Foreldrene til kvinnen hadde nemlig tidligere mistet omsorgen for hennes søster.

En 30 år gammel mann er ved hjelp av advokat Edmund Asbølls juridiske bistand innvilget rettferdsvederlag fra Staten, etter at han ble utsatt for mangelfull oppfølging i skolen.

En 60 år gammel mann har av Stavanger kommune får 300.000 kroner i såkalt kommunal oppreisning etter at han i sin tid ble utsatt for omsorgssvikt ved et lokalt skolehjem.

En ca. 50 år gammel mann får ved hjelp av advokat Edmund Asbøll 80.000 kroner i rettferdsvederlag fra staten for å ha levd i svært kritikkverdige oppvekstforhold uten at myndighetene grep inn. Og mannen måtte selv ta initiativ for å bli utredet for ADHD for noen få år siden.

En 52 år gammel mann har fått 300 000 kroner av Stortinget for overgrep han opplevde i barndommen på offentlige spesialskoler. Mannen har i dag sosial angst og kroniske depresjoner.

Den nå 74 år gamle mannen ble feilbehandlet for grå stær og ble blind på det ene øynet og hadde kun 20 prosents syn på det andre. Han har nå fått 75.000 kroner i såkalt rettferdsvederlag fra Staten, etter bistand fra advokat Edmund Asbøll.

En 63 år gammel mann er innvilget 100.000 kroner i billighetserstatning. Mannen søkte om erstatning etter å ha blitt utsatt for kritikkverdige forhold og fysiske og seksuelle overgrep ved et behandlingshjem. Mannen skal også ha blitt seksuelt misbrukt og fått mangelfull undervisning under opphold ved en spesialskole.