Artikler som omhandler psykiatri

 

Aktuelt

En 45 år gammel mann har fått i alt ca 2,1 millioner kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter  det som opprinnelig var et hundebitt i underarmen, men som senere har  utviklet seg til kroniske smerter i armen og psykiatriske problemer i form av angst og depresjon.

Først etter femte gangs innleggelse på psykiatrisk avdeling klarte Sykehuset Buskerud HF å diagnostisere paranoid schizofreni ovenfor en 25 år gammel klient. - Det har påført henne til dels betydelige skader, sier advokat Edmund Asbøll som nå har inngått forliksforhandlinger.