Artikler som omhandler NAV

 

Aktuelt

Gjennom flere tiårs erfaring ser advokat Edmund Asbøll nå klare tendenser innen pasientskader. - Saker om retten til utenlandsbehandling og overbehandling av lidelser øker kraftig, forteller han.

Januar 2015: NAV Klageinstans må omgjøre sitt vedtak. Kvinne får godkjent yrkessykdom og har krav på menerstatning.

Oktober 2012: Advokat Edmund Asbøll har bistått en klient som har følt seg urettferdig behandlet av NAV, og i alle tre klagesakene har klientene hans fått medhold. - NAV's saksbehandling har vært høyst mangelfull og at dette er sterkt betenkelig i saker av så stor betydning for den det gjelder.

Etter en influensasykdom i 1998, begynte han å føle seg slapp, ekstremt trett og fikk muskelsmerter. Diagnosen var såkalt ME/CFS (myalgisk encefalopati/kronisk postviralt utmattelsessyndrom). Men trygderetten fant ikke at hans medisinske tilstand medførte en varig nedsatt inntektsevne på minst femti prosent, og avslo uføretrygd. Men nå har den 59 år gamle mannen vunnet frem, etter et forlik med Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen).

En ca. 60 år gammel mann har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått innvilget uførepensjon. NAV nektet mannen uførepensjon, men Trygderetten ga ham medhold i kravet.

En 47 år gammel kvinne har fått innvilget tidsbegrenset uførestønad frem til 2011 av NAV (Arbeids og velferdsetaten) etter en klage fra hennes advokat, Edmund Asbøll. NAV dekker også saksomkostningene til advokathjelp.