Artikler som omhandler ME

 

Aktuelt

Juni 2014: Den 21-årige kvinnen ba NAV om uførepensjon. Men NAV Forvaltning avslo, og NAV Klageinstans opprettholdt avslaget. Men ved hjelp av advokat Edmund Asbøll anket hun avgjørelsen inn for Trygderetten og vant solid.

Juni 2013: Kvinnen, som var den første som vant fram med søksmål mot staten på bakgrunn av vaksineforsøket, vant i lagmannsretten også.

Januar 2012: Hun fikk diagnosen ME ved Rikshospitalet høsten 2005. Det endret livet til 15-åringen. Foreldrene hadde barneforsikring opp til 1.500.000 kroner ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Men forsikringsselskapet tilbød bare dekning for ME etter 5 prosent, tilsvarende 79.000 kroner. Nå er det inngått forlik om en erstatningssum på 300.000 kroner, etter at foreldrene søkte juridisk bistand.

September, 2011: Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll får nå en kvinne som i 1991 deltok i vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse, erstatning,

En 35 år gammel mann, som i 1991 ble vaksinert mot meningokokk B, har fått nærmere 6,5 millioner kroner i erstatning av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter at han har slitt med ME/kronisk tretthetssyndrom siden den gang. Vedtaket er enestående, siden over tre hundre søknader er avslått av NPE.

En 64 år gammel kvinne som ble innlagt med alvorlig lungebetennelse som følge av en legionallainfeksjon, har nå fått 270.000 kroner i erstatning som følge av senskadene hun pådro seg.

– Min klient fikk diagnostisert kronisk tretthetssyndom, såkalt ME-syndrom (myalgisk encefalopati), sier kvinnens advokat Edmund Asbøll.