Artikler som omhandler legemidler

 

Aktuelt

November 2015: Kvinnen i slutten av 40-årene har med bistand fra advokat Edmund Asbøll fått medhold i kravet om erstatning etter at hun fikk diagnostisert både lymfekreft i tynntarmen og hjerteinfarkt for sent. I tillegg ble hun feilbehandlet med Rituximab.

Etter en lang sykdomshistorie opplevde trebarnsmoren på snart 50 en klar forverring i hodesmertene og etter hvert ble det påvist hjerneblødning.

En kvinne på 35 år har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått tilbud om nærmere 1,5 millioner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter å ha brukt legemiddelet Yasmin. P-pillen førte til blodpropp i legger og lår, og senere i lungene i 2006.

For første gang i Norge er det fastslått at bruken av røntgenkontrastmiddelet Omniscan har ført til døden for en pasient. Og etter bistand fra advokat Edmund Asbøll tilbyr Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) de etterlatte nå en erstatning på 2,8 millioner kroner, som de har krav fra legemiddelforsikringen.

En snart 30 år gammel mann fikk utskrevet betydelige mengder vanedannende, smertestillende medikamenter i seks år. Nå har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt ham rett til erstatning.

En 45 år gammel kvinne som fikk hjerteinfarkt og nerveskader i en arm etter å ha brukt legemiddelet Vioxx, har gjennom et forlik med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fått 670.000 kroner i forlik. NPE ville i utgangspunktet gi 485.000 kroner i erstatning for skadene, men gjennom advokat Edmund Asbølls arbeid endte erstatningsbeløpet altså betydelig høyere.

En ca. 60 år gammel mann har ved hjelp av advokat Edmund Asbøll fått innvilget uførepensjon. NAV nektet mannen uførepensjon, men Trygderetten ga ham medhold i kravet.

En 40 år gammel mann har altså fått innvilget erstatning for forsinket diagnose og behandling av mycobakterie-sykdom etter en BCG-vaksine i 2008. Etter vaksinen oppsto det et sår på innstikkstedet.

I følge Edmund Asbøll som er mannens advokat, har dette medført forlenget sykdomsperiode med mageplager, vekttap og derpå følgende mangelfull skolegang.

En meget prinsipiell avgjørelse som kan få betydning for en rekke tannlegepasienter. Det sier advokat Edmund Asbøll i en kommentar, etter at Legemiddelforsikringen har erkjent at hans klient har fått en svært sjelden og alvorlig bivirkning av legemiddelet Carbocain dental. Nå skal hun få erstatning.

En 47 år gammel mann fikk tilsammen 2,8 millioner kroner i erstatning etter å ha utviklet muskel-, og leddskader som følge av bruk av det kolesteroldempende legemiddelet Zocor.