Rettssaker gjennom tidene

En rekke saker advokatkontoret Edmund Asbøll har vært involvert i løpet av over 40 års praksis har hatt stor betydning for på flere rettsområder.
Her presenterer vi noen av dem.


Legionella-sakene

I 2005 representerte advokat Edmund Asbøll et større antall legionellasmittede i Sarpsborg som ble skadet ved utslipp fra Borregaard fabrikker. I alt 10 personer døde og flere titalls ble innlagt med skader fra utslippene. I legionella-sakene ble oppnådd til dels store erstatningsoppgjør ved forhandlinger med Borregaard og deres forsikringsselskap.
 


Haukåsen-dommen, 1990

Advokat Edmund Asbøll var prosessfullmektig i Frostating lagmannsrett i 1990, hvor tre etterlatte barn fikk erstatning da deres mor ble drept av en kvinnelig medpasient på Haukåsen psykiatriske i Trondheim.

Etter først å ha tapt i daværende byretten, vant advokat Asbøll over Sør-Trøndelag fylkeskommune i lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at Haukåsen hadde gjort for lite for å skjerme andre pasienter mot drapskvinnen. I følge retten kunne ingen vite om dette spilte rolle, men at det var juridisk nok at mangelfull oppfølging gjorde det vesentlig lettere å gjennomføre drapshandlingen.

Fylkeslegen kritiserte Haukåsen for å ha hatt manglende personale på vakt, noe Helsedirektoratet sluttet seg til. Fylkeskommunen anket først lagmannsrettens dom, men trakk senere anken slik at saken ble endelig avgjort i 1992. Saken fikk fyldig mediedekning i sin tid og dommen har hatt stor betydning på rettsområdet.


Da pasientskadeerstatningen kom

Norsk pasientskadeerstatning kom i 1988. Her er en sak fra Halden tingrett før den tid hvor man måtte gå til sak mot sykehuseieren, på det tidspunktet fylkeskommunen. En kvinne fra Halden mistet stemmen etter to strumaoperasjoner med 21 års mellomrom (1958 og 1979) ved at stemmebåndsnerven ble kuttet, først på den ene siden og så på den andre. Kvinnen, som ble representert av advokat Edmund Asbøll, fikk i 1984 kr. 750 000 fra Østfold fylkeskommune ved et forlik under saken i Halden tingrett, altså for 30 år siden.
 


Edmund Asbøll vant i 1966 kunnskapskonkurransen "Kvitt eller Dobbelt" på NRK. Temaet var John F. Kennedy.

Edmund Asbøll vant i 1966 kunnskapskonkurransen "Kvitt eller Dobbelt" på NRK. Temaet var John F. Kennedy.

Sitat


- Det er vanskelig å trekke frem alle de sakene jeg har arbeidet med gjennom tidene, men fra 1984 til 2014, vil det vel være naturlig å se på seieren over Staten i den såkalte ME-saken som et arbeid som vil bety mye for de som er rammet.


- Blant de tidligste erstatningssakene husker jeg enken etter mannen som døde på Rikshospitalet etter at legene feilkoblet apparatene. Samme fikk jeg for øvrig dagens kaktus av Arbeidsblader etter at en hjelpepleier rettet sterk kritikk mot meg under tittelen "Vil du være Gud, Asbøll? Det virker sånn".


- En annen sak fra omtrent samme tid var pasienten som i 20 år gikk med voldsomme smerter i ryggen, før det ble oppdaget at legene som opererte ham i 1984 hadde brukket et instrument som ble liggende igjen i ryggen på pasienten.