Artikler som omhandler helsestasjon

 

Aktuelt

November 2015: Den 15 år gamle gutten har med bistand fra advokat Edmund Asbøll blitt tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på grunn av for sen diagnostisering av såkalt vannhode.

Denne saken handler om forsinket diagnostisering og behandling av arachnoidalcyste (svulst) i hodet, og det var akkurat det som var problemet: den lokale helsestasjonen klarte ikke å stille riktig diagnose tidsnok på den lille gutten. Allerede da han var to år var han plaget med skjeling, halting og utilpasshet, men han ble operert først i 2006.

Da gutten var tre fire måneder, overså den lokale helsestasjonen at omkretsen på hodet vokste. To år senere var han utilpass, skjelte og haltet. Norsk Pasienterstatning (NPE) har nå besluttet at gutten har krav på erstatning for diagnostisering og behandling av arachnoidalcyste.