Artikler som omhandler helserett

 

Aktuelt

Mars 2013: Full seier for 59 åring i Trygderetten. Etter å ha kjempet for uførepensjon i mange år, slår Trygderetten klart fast at mannen har hatt rett til uførepensjon i hele fem og et halvt år mer enn NAV ville innvilge ham.

Juli 2012: Klagenemnda for behandling i utlandet har gått i mot Helse Sør-Øst som nektet å dekke utgifter til en operasjon av en norsk pasient i utlandet. - En meget viktig prinsippseier, sier familiens advokat Edmund Asbøll.

En sykepleier i Midt-Norge er ved hjelp av advokat Edmund Asbøll frifunnet av Helsetilsynet etter å ha blitt innrapportert ved bekymringsmelding fra sin egen lege. Fastlegen anførte at sykepleieren kunne ha et rusproblem. Henvendelsen skjedde uten varsel til sykepleieren, et forhold som senere er beklaget av legen.

I den såkalte venteliste-skandalen ved Sykehuset Asker og Bærum, der sykehuset endret juridisk bindende frister for når pasienter skulle kalles inn til kontroll og behandling for å spare penger, representerte advokat Edmund Asbøll en av de rammede. Helsetilsynet, som anmeldte Vestre Viken helseforetak (HF) har nå konkludert med at sykehuset brøt spesialisthelsetjenesteloven.