Artikler som omhandler E.Coli

 

Aktuelt

Helsetilsynet i Oslo og Akershus mener at overvåkingen av en fire år gammel gutt natten til 9. mars 2006 var mangelfull og i strid med god praksis. Barnet ble lagt inn etter å ha blitt smittet av E.coli-bakterien, og døde senere på sykehuset etter å ha blitt gitt en blodoverføring han ikke skulle ha hatt.