Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for fri rettshjelp har økt til kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Inntektsgrensene økes fra 230 000,- kroner til 246 000,- for enslige, og fra 345 000,- til 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Endringene kommer til anvendelse i saker der søknad om fri rettshjelp har kommet inn etter ikrafttredelsen 1. januar 2009.

Read More

Får 880.000 i erstatning etter ødelagt utdanningsløp

Da gutten var 17 år hadde han sommerjobb hos Prior og fikk et komplisert brudd i venstre lårben. Han hadde fullført første år på videregående skole i yrkesutdanning innen elektro, men maktet ikke å fullføre læretiden. Fire år tok den medisinske behandlingen, og nå har han ved hjelp av advokat Edmund Asbøll også fått 880 000 kroner i erstatning.

Motparten, Gjensidige forsikring, har hele tiden ment at det hefter betydelig usikkerhet rundt hva som er korrekt å legge til grunn som hypotetisk inntekt ”hvis ulykken tenkes borte” som det heter.

Read More

15 år gammel jente fikk ME, hvor mye dekket barneforsikringen?

Januar 2012: Hun fikk diagnosen ME ved Rikshospitalet høsten 2005. Det endret livet til 15-åringen. Foreldrene hadde barneforsikring opp til 1.500.000 kroner ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Men forsikringsselskapet tilbød bare dekning for ME etter 5 prosent, tilsvarende 79.000 kroner. Nå er det inngått forlik om en erstatningssum på 300.000 kroner, etter at foreldrene søkte juridisk bistand.

Read More