Erstatning etter proteseoperasjon

Etter en proteseoperasjon i 2009, opplevde den 58 år gamle kvinnen manglende styrke og reflekskontroll i høyre ben. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget hun behandlingen inn for Norsk Pasientskadeerstatning med krav om erstatning.

Kneplagene har kvinnen hatt siden 2002, men det var altså først etter operasjonen i 2009 at hun fikk såpass store plager at hun må bruke krykker for å unngå å falle.NPE har nå behandlet saken og fattet følgende konklusjon:

«Pasienten har krav på erstatning etter pasientskadeloven for nerveskade etter proteseoperasjon i høyre kne».

NPE finner at det medisinske grunnlaget for proteseoperasjonen var tilstede i 2009, men at noe sannsynligvis gikk galt under operasjonen. Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.

Read More

Prinsipielt gjennomslag for arbeidsmiljøskader

November, 2011: Ved hjelp av advokat Asbøll har en i dag 53 år gammel mann fått et forsikringsoppgjør på nesten to millioner kroner, fordelt på mèn-, og grunnerstatning etter at han i sin håndverkerstilling ble påført legionellasmitte og senere utviklet akutt respiratorisk dis stress syndrom (ARDS).  – Et prinsipielt gjennomslag for arbeidsmiljøskader, sier advokat Asbøll.

Read More

1,8 millioner kroner i erstatning etter klem-skade

September 2012: I 2004 fikk den nå 55 år gamle mannen en pall med fliser over begge hender. På grunn av smerter og stivhet ble han operert tre år senere. Men operasjonen var ikke vellykket, og mannen utviklet det som heter Dupuytrens kontraktur.  Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll har han fått tingrettens medhold i at han har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som nå har tilbudt mannen nærmere 1,8 millioner kroner.

Read More

Asbøll representerer skadde etter Kværner Verdal-ulykken

Desember 2012: Advokat Edmund Asbøll representerer to av de fire skadde arbeidstagerne i den alvorlige ulykken ved Kværner Verdal i februar 2012 da en arbeidskurv falt ned fra stor høyde. Det er innledet forhandlinger med Kværner om erstatning og oppreisning.

Ulykken, som er gransket av Kværner Verdal, skjedde 8. februar, da en kran kollapset og falt ned på en lekter. En kranfører, en flaggfører og to malingsinspektører var involvert i ulykken. I alt ble tre i kurven skadet, en av dem er klient hos Asbøll, samt kranførern.

Read More