Var uten tilsyn på sykehuset, skadet seg og fikk erstatning

September 2017: Den 80 år gamle mannen ble innlagt på sykehuset på grunn av mistanke om hjerneslag. Legene visste at han hadde tendenser til å falle. Og da natten kom falt han ut av sengen og ødela høften sin. Mannen er nå tilkjent erstatning.

Mannens advokat Edmund Asbøll rettet på vegne av sin klient krav om erstatning. Skaden medførte at 80-åringen måtte hasteopereres for å få satt inn en ny hofteproteste, i tillegg til den opprinnelige behandlingen for blodpropp.

Asbøll fastslo i kravet at dersom mannen hadde hatt kontinuerlig tilsyn, ville fallulykken ha vært unngått.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har nå behandlet kravet, og kommet til at verken tilsynet med eller pleien som pasienten fikk, var i tråd med god medisinsk praksis, blant annet ble ikke sengehest benyttet. Det kunne forhindret fallet, mener NPE.

Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.