Utbetaling av millionerstatning etter yrkesskade

07.06.2018: En klient fra Indre Østfold som ble utsatt for en fallskade i yrkeslivet har nå, ved bistand fra advokat Asbøll, oppnådd en avtale med forsikringsselskapet. Avtalen tilsier at det skal utbetales en samlet erstatning på rundt to millioner kroner,

Fallskade i yrkeslivet er kjent som en hovedårsak til at ansatte blir skadet og må slutte eller redustere arbeidsgraden i yrkeslivet. Advokat Asbøll påpeker at det er viktig at denne type skader tas på alvor, og mener at det per i dag ikke blir gjort nok for å hindre skader.