Tragisk dødsfall ved selvmord gir rett til erstatning

07.06.2018: Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har innvilget erstatning til de etterlatte etter at en ung gutt tok sitt eget liv. NPE har lagt til grunn at legesenteret som hadde gutten til behandling ikke fulgte han godt nok opp og at dette forårsaket gutten sin død.

De etterlatte skal nå, med bistand fra advokat Asbøll, forhandle med NPE om erstatningens størrelse i denne dypt tragiske saken