Tilkjent erstatning etter ryggoperasjon

En eldre pasient har via advokat Asbøll fått tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning etter en ryggoperasjon hvor det oppstod blødninger. Blødningene ble oppdaget sent, slik at varige og alvorlige nerveskader oppstod.