Seier i Trygderetten - 60-årig kranfører får årlig mènerstatning

Mai 2016: Den 60 åringe kranføreren som var involvert i en ulykke i 2012 har i flere år kjempet om å få en årlig mènerstatning etter yrkesskaden. Men NAV Forvaltning har ment at vilkårene for denne typer erstatning ikke var oppfylt, noe NAV Klageinstans var enige i. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget mannen vedtaket inn for Trygderetten. Der vant han endelig frem frem.

Read More