Handicappede kan bosette seg hvor de vil!

Februar 2016: En mindre Akershus-kommune er pålagt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus å behandle en søknad om heldøgns helse-, og omsorgstjenester for en 26 år gammel psykisk syk kvinne. Kommunen begrunnet sin avgjørelse med at kvinnen ikke var bosatt i kommunen. – Praksis betyr Fylkesmannens vedtak at handicappede kan bosette seg hvor de vil i landet, sier advokat Edmund Asbøll som har bistått kvinnen

Read More