Selvmord, feil behandling

Advokat Asbøll bistår de etterlatte etter at en ung kvinne fra østlandsområdet tok sitt eget liv. Saken er innmeldt til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som nå har innhentet en sakkyndig vurdering. Vurderingen slår fast at pasienten ble for dårlig fulgt opp av Ruspoliklinikken ved Ullevaal sykehus og at selvmordet kunne vært forhindret ved riktig oppfølging.

Tidligere har fylkesmannen reist tilsynssak mot sykehuset og det ble da konkludert med at oppfølgingen ikke var forsvarlig.