Seier i Trygderetten - 60-årig kranfører får årlig mènerstatning

Mai 2016: Den 60 åringe kranføreren som var involvert i en ulykke i 2012 har i flere år kjempet om å få en årlig mènerstatning etter yrkesskaden. Men NAV Forvaltning har ment at vilkårene for denne typer erstatning ikke var oppfylt, noe NAV Klageinstans var enige i. Ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget mannen vedtaket inn for Trygderetten. Der vant han endelig frem frem.

 

Det var altså tilbake til 2012 at mannen, sammen med to andre, var involvert i en alvorlig ulykke. I ettertid har stridens kjerne vært om kranførerens invaliditetsgrad har vært så stor at den gir rett til mènerstatning. Mannen har også vært utredet for post traumatisk stress lidelse (PTSD). Han er i dag helt arbeidsufør.

Nå har altså Trygderetten fastslått at han har rett til en årlig mènerstatning. Størrelsen på mènerstatning fastsettes ut i fra skadens art og størrelse, og størrelsen kategoriseres fire grupper i den såkalte invaliditetstabellen. 

Retten fant det dokumentert at han faller inn under invaliditetsgruppe 2 b med sosiale hemninger, søvnvansker og opplevelser av flashbacks og mareritt, og at han dermed har rett til en årlig mènerstatning på 12 prosent av grunnbeløpet. 

Og NAV Klageinstans ble pålagt saksomkostninger i saken.