Rekorderstatning

En person har fått en meget høy erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter et kirurgisk inngrep som førte til 100% uførhet. Personen har via Advokat Asbøll sitt kontor blitt tilbudt kr. 7,7 millioner i erstatning