Pasientskadeerstatning pga. sen diagnostisering av vannhode

November 2015: Den 15 år gamle gutten har med bistand fra advokat Edmund Asbøll blitt tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på grunn av for sen diagnostisering av såkalt vannhode.
 
Gutten var til jevnlige kontroller ved helsestasjonen fra han var nyfødt der det ble foretatt målinger av hodeomkretsen. Fra 5 måneder til 7 måneders alder økte omkretsen, og den fortsatte å øke på de neste kontrollene. Helsesøster mente å legge målingene frem for en lege for en vurdering, men det er ikke klart ut i fra journalen om det skjedde.
 
I 2010 ble det påvist en cyste ved hypofysen og gutten fikk påvist vannhode og ble operert for det. I tillegg utviklet han hjernehinnebetennelse som følge av operasjonen, og det ble anlagt et dren til hjernen. Gutten lever i dag med generelle lærevansker, sosiale og kognitive vansker og han er blitt behandlet for for tidlig pubertetsutvikling.
 
NPE har gjennomgått saken og kommet til at diagnostiseringen ved helsestasjonen ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis. Allerede ved 8 måneders alder burde det vært foretatt nye undersøkelser der cysten og vannhodet burde ha blitt oppdaget. NPE konkluderer med at diagnostiseringen og behandlingen ble forsinket med cirka 9 år. Og hadde han blitt det, ville gutten trolig hatt en normal utvikling.
 
Det skal nå forhandles om erstatningssummens størrelse.