Ny viktig avgjørelse gir styrket rettsstilling for eldre pasienter

Oktober 2016: I et vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) får advokat Edmund Asbøll fullt medhold i kravet om erstaning på vegne av sin klient som under et sykehusopphold falt ut av sengen og brakk hoften. - Dette er en viktig avgjørelse for eldre pasienter som er sterkt redusert helsemessig, sier advokat Asbøll.

Høsten 2015 ble mannen i 80-årene innlagt på sykehus med mistanke om hjerneslag. Han ble behandlet for blodproppp. Legene ble også gjort kjent med at han hadde lett for å falle.

Samme natt som han ble innlagt falt mannen ut av sengen, og en røtngenundersøkelse viste at han hadde brukket venstre lårhals. Dagen etter ble han operert og fikk satt inn hofteproteste.

- Dette kunne vært unngått dersom min klient hadde hatt kontinuerlig tilsyn, noe sykehuset burde ha innsett da mannen ble innlagt, sier Asbøll i en kommentar.

NPE, som nå har vurdert opplysningene i saken, har kommet til at tilsynet og pleien som pasienten fikk, ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Grunnen er at det ikke ble brukt sengehest natten mannen var innlagt. - Etter vår mening burde sengehesten vært oppe, og slik vi ser det ville dette mest sannsynlig ha forhindret at pasienten falt, skriver NPE i sitt vedtak.

Det er ikke noe krav at noen kan lastes for en slik svikt, og NPE kom derfor til at pasienten har krav på erstatning etter pasientskadeloven.

Nå skal advokat Asbøll sammen med NPE komme frem til riktig erstatningsbeløp i saken.