Erstatning for infisert finger

November 2016: Mannen kom til legevakten med kutt og bruddskader på høyrehånd, etter å ha slått en annen person på en slik måte at han traff tennene. Han ble operert, men fikk etter en tid smerter og oppdaget at fingeren var skjev og infisert. Nå har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) gitt ham medhold i at han har rett til erstatning.

Det er advokat Edmund Asbøll som har bistått mannen som snart er i 30-årene. Saken startet i 2013 da mannen oppsøkte legevakten med skadene. Legevakten henviste ham videre til sykehus nettopp med tanke på om såret var infisert. Han ble operert dagen etterpå og alt virket normalt inntil cirka en måned etter operasjonen. Da hadde mannen smerter, fingeren var hevet og det ble konstatert såkalt dyp infeksjon, helt inn til benet.

Mannen måtte deretter gjennom en ny operasjon, som avdekket at det var bakterier i såret, og både vev og en del av benet ble fjernet. I 2014 gjennomgikk mannen enda en operasjon der det ble transplantert ben fra mannens hoftekam.

Mannen lever i dag med en skjev finger og redusert bevegelighet, og mener at han kunne vært foruten alle plagene dersom han ikke hadde gjennomgått den opprinnelige operasjonen der såret ble lukket. Det er NPE enig i, og mener sågar at såret burde ha ligget åpent de første dagene for å se om det forelå tegn til infeksjon. Inngrepet ble ikke utført i samsvar med god medisinsk praksis, heter det i vedtaket. 


Erstatningens størrelse skal nå fastsettes.