Millionbeløp i yrkesskadeerstatning etter klemskade

En arbeidstaker fra Trøndelag, som ble påført en alvorlig klemskade under arbeid, har med bistand fra advokat Asbøll kommet frem til enighet med forsikringsselskapet om utbetaling av ca. 2 millioner kroner i yrkesskadeerstatning.

Klemskader under arbeid utgjør en betydelig del av alle yrkesskader og synes beklageligvis å være økende.