ME-syk innvilget uføretrygd etter klage på avslag

Etter klage fra advokat Asbøll har NAV-klageinstans innvilget en 60-årig kvinne 100% uføretrygd pga. ME.  Søknaden var tidligere avslått av NAV fordi pasienten ikke hadde prøvd alle behandlingsmuligheter og tiltak.

Avgjørelsen er viktig for ME-syke sine trygderettigheter.