Kreftsyk pasient ikke fulgt opp ved Orkdal Sykehus, avgikk ved døden

Advokat Asbøll bistår de etterlatte etter en kvinne som i 2016 døde etter å ha vært utredet ved Orkdal Sykehus. Det ble påvist et mistenkelig funn i høyre lunge og det ble anbefalt utredning for lungekreft. Pasienten ble dog "glemt" og ikke fulgt opp.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gransket saken og kom i sin avgjørelse i januar 2017 til at pasienten ikke fikk forsvarlig behandling og oppfølging ved Orkdal Sykehus. Det rettes også en viss kritikk mot oppfølgingen ved St. Olavs Hospital.

Advokat Asbøll har på vegne av de etterlatte reist krav om erstatning fra Norsk Pasientskade.