Innvilget rettferdsvederlag

En dame fra Trøndelag har med hjelp fra advokat Asbøll fått innvilget kr. 150 000 i rettferdsvederlag fra staten for omsorgssvikt og overgrep i fosterhjem. I avgjørelsen rettes meget sterk kritikk mot den offentlige oppfølgingen