Innvilget erstatning etter feilbehandling

En klient av advokat Asbøll har fått innvilget erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for feilbehandling ved Nordland Sykehus. Pasienten var til behandling for bruddskade i fot og ankel, men sitter i dag igjen med store smerteplager og gangvansker. NPE mener pasienten ikke ble korrekt fulgt opp etter to hasteoperasjoner, samt at den ene operasjonen ikke ble utført i overenstemmelse med god medisinsk praksis.

I disse dager starer arbeidet med å bestemme erstatningens størrelse.