Full seier over Pasientskadeerstatningen

Desember 2015: Fra nederlag til seier. Mannen, som krevde erstatning varige skader etter en forsinket diagnostisering og behandling for sin bipolare lidelse, fikk i 2013 nei av Norsk Pasientskadeerstating (NPE).

Nå, i 2015 og ved hjelp av advokat Edmund Asbøll som klaget vedtaket inn for Pasientskadenemnda, fastslår de at mannen har rett på erstatning etter pasientskadeloven for de varige plagene.

Det var i alt fire forhold mannen søkte om erstatning for: for forsinket behandling og diagnostisering, for skader i form av samlivs-, og relasjonsproblemer, for forbigående eller varige skader etter ECT-behandling, og altså for varige skader.

Det var dette siste punktet advokat Asbøll klaget på, og i sitt vedtak skriver Pasientskadenemnda at «klagen har ført frem, og Norsk Pasientskadeerstatnings vedtak av 11.04.13 endres.

Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpet størrelse.