Full seier i Pasientskadenemnda

Desember 2015: Mannen som snart runder 30 år har hele livet levd med skjev rygg. Men først i 2008, etter å ha opplevd økende smerter i over et år, ble han fortalt at legene hadde funnet en medfødt skjevhet på venstre side av ryggen. Han skulle deretter bli henvist til en radiologisk undersøkelse, men han hørte aldri noe.

Av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fikk han avslag på sitt krav om erstatning for forsinket diagnostisering og behandling. Men ved hjelp av advokat Edmund Asbøll klaget de vedtaket inn for Pasientskadenemnda.

De vurderte saken, og kom frem til at det forelå svikt fra sykehusets side. Sykehusets selv erkjenner at de aldri sendte henvisning, og at det er den manglende henvisningen/oppfølgingen som har forårsaket mannens plager.  Riktignok forsøkte sykehuset senere å innkalle mannen da feilen ble oppdaget, men Pasientskadenemnda legger til grunn at mannen mest sannsynlig hadde blitt anbefalt kirurgisk behandling allerede i 2008.

Nå sendes saken tilbake til NPE for utmåling av erstatning.