Får gjenopptatt barneskadesak

En ungdom har ved hjelp av advokat Asbøll fått gjenopptatt sin skadesak i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på grunn av forverring av helseplagene. Det er tidligere utbetalt ca. 5 millioner kroner i erstatning. På grunn av forverringen utbetales det nå i tillegg ca. 3 millioner kroner.

Det er viktig at skadede som får en forverring i sin tilstand etter en pasientskade er klar over at det kan kreves tilleggs erstatning.