Forsømmelse fra PPT-tjenesten

En klient av advokat Asbøll har fått innvilget rettferdsvederlag fra Staten på grunn av alvorlig svikt fra PPT-tjenesten vis-a-vis klienten da hun var i skolepliktig alder. PPT-Tjenesten burde ha varslet barnevernet om klient sin meget vanskelige situasjon i hjemmet, med brutalitet og vold mot søsknene.

"Jeg mener denne saken kan få betydning for andre tilfeller rundt i landet, da vi stadig får henvendelser av denne type. Det er viktig at slike saker tas på det største alvor av offentlige instanser, slik at barn ikke blir skadelidende", sier advokat Asbøll.