Fikk nerveskade etter ryggoperasjon

En mannlig klient hos advokat Edmund Asbøll har ved avgjørelse i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fått fastslått at han har rett til erstatning etter ryggoperasjon. Skadene han fikk var inkontinens, nerveskade og smerter. Ryggoperasjonen skjedde Oslo universitetssykehus, HF Ullevål.

 

-       Nerveskader etter operasjoner er en av de skadetyper som oftest forekommer ved norske sykehus, sier advokat Asbøll i en kommentar.

 

På vegne av mannen skal han nå forhandle om erstatningens størrelse.