Fikk 15.00 for redusert livskvalitet, krever 700.000 og saken gjenopptatt i Helseklage

Mars 2016: En mann i slutten av femtiårene krever nå ved hjelp av advokat Edmund Asbøll erstatning fra det nasjonale klageorganet for helseklager, Helseklage, erstatning for forsinket diagnostisering og manglende behandling av kreft i leveren.

Det var i 2009 at mannen ble operert, opprinnelig for kreft i magesekken. Etter fem års kampendte saken opp i Pasientskadenemnda i 2014, der nemnda fastslo at den forsinkede diagnostiseringen var på 11 måneder, med forkortet levetid, mer belastende behandling og redusert livskvalitet som resultat. Saken, som da gikk tilbake til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mente at en passende skjønnsmessig utgiftsdekning på 15.000 kroner var riktig. Dette klaget han på, ment klagen ble ikke tatt til følge.

-       Nå begjæres saken gjenopptatt i Helseklage, for å få klargjort om en slik utbetaling utgjør en fullgod dekning i et slikt tilfelle etter norsk rett, sier advokat Asbøll på vegne av sin klient.

For, mens det norske helseveseneet mente at det ikke var nødvendig å behandle mannen for kreften som etter hvert spredte seg til leveren, tok mannen på eget initiativ kontakt med leger i Tyskland som behandlet mannen. Og en spesialisterklæring fastslår nå at mannen har klart å oppnå en god og langvarig sykdomskontroll i leveren.

Behandlingen i Tyskland var imidlertid kostbart. Mellom 600.00 og 700.000 kroner måtte mannen ut med.