Feildosering førte til medholde i NPE

En klient i 70-årene fra Oslo har med bistand fra advokat Asbøll fått medhold i Norsk Pasientskadeerstatning, for hjerneblødning som ble påført ham ved bruk av blodfortynnende medikamenter. Pasienten fikk ikke tilstrekkelig informasjon om medikamentene, samt at pasienten fikk for stor dose i forhold til retningslinjene.

Pasienten skal nå ved hjelp av advokat Asbøll forhandle med Norsk Pasientskadeerstatning om erstatningens størrelse.