Feilbehandling med Rituximab

November 2015: Kvinnen i slutten av 40-årene har med bistand fra advokat Edmund Asbøll fått medhold i kravet om erstatning etter at hun fikk diagnostisert både lymfekreft i tynntarmen og hjerteinfarkt for sent. I tillegg ble hun feilbehandlet med Rituximab.

Det var i 2011 at kvinnen fikk fjernet et lymfom i høyre armhule på sykehuset. Hun gikk rutinemessig til kontroller hver tredje måned frem til 2012. Samtidig ble hun utredet ved et annet sykehus grunnet magesmerter. Men ingen av sykehusene mente magesmertene hadde noen sammenheng med hennes lymfom.

Mot slutten av 2012 forverret smertene seg, og en kapselendoskopi året etter viste forandringer i tynntarmen. Hun ble innlagt igjen og behandlet med Rituximab. Det fungerte en stund men etter hvert fikk pasienten smerter og svie i brystet, noe som forplantet seg til arm og bryst. Det ble så påvist akutt hjerteinfarkt.

NPE har påvist flere mangler i behandlingen, blant annet at hun skulle vært utredet i 2012, noe som med stor sannsynlighet ville ha påvist lymfom-forandringer i tynntarmen og ført til at diagnosen kunne blitt stilt omtrent et halvt år tidligere enn det som ble tilfelle. Det hadde ikke nødvendigvis føringer for valg av behandling og prognose, men hun kunne ha unngått smertene i denne perioden.

Videre mener NPE at behandlingen med Rituximab skulle ha vært stoppet da kvinnen klaget på brystmerter, og heller blitt grundigere utredet. Da ville mest sannsynlig den kroniske hjertesykdommen blitt påvist, og dersom behandlingen hadde blitt avbrutt kunne hjerteinfarktet vært inngått.
 
Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpet størrelse.