Feil i kreftdiagnose

Advokat Asbøll representerer en mann fra østlandsområdet i en sak mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om feil i forbindelse med en kreftdiagnose. NPE vil ikke innvilge erstatning da de mener behandlingen uansett ville vært den samme. Vår sakkyndige lege mener dog at pasienten burde ha blitt informert om endring i diagnosen og at feilen har påført pasienten store psykiske problemer. Saken reiser viktige prinsipielle problemstillinger for kreftpasienter.