Erstatning tilkjent etter selvmord

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gitt erstatning til de etterlatte etter at en ungdom i tjueårene tok sitt eget liv. NPE sier at Oslo Universitetssykehus og Ullevål Psyk. divisjon ikke fulgte opp ungdommen godt nok. Det burde vært laget en behandlingsplan/oppfølgingsplan, da dette mest sannsynlig ville ha forhindret selvmordet.

Advokat Asbøll, som har bistått foreldrene, mener avgjørelsen er svært viktig og vil gi erstatning i lignende tilfeller fremover. Advokat Asbøll håper helsevesenet studerer avgjørelsen nøye og lærer av det som har skjedd, slik at tilsvarende tragedier kan unngås.