Erstatning tilkjent

De etterlatte etter ei kvinne som var innlagt på psykiatrisk avdeling på Lier har med hjelp av advokat Asbøll fått innvilget erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Dette på grunn av manglende oppfølging av kvinnen under innleggelsen. Hun skulle hatt tilsyn hvert 15. minutt, men dette skjedde ikke og kvinnen ble funnet død på sitt som.

Saken går nå videre for fastsettelse av hvor stor erstatning de etterlatte har krav på.