Erstatning etter nyre-operasjon

En mann midt i 50-årene har rett til erstatning etter at sykehuset benyttet kikkhulls-teknikk under en nyre-operasjon. Det er klart etter at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet en klage fra mannen, som opplevde tarmskader i ettertid.

Advokat Edmund Asbøll har bistått mannen som har en lang sykdomshistorie, blant annet er han født med hestesko-nyre som har medført behandlinger for nyresten en rekke ganger. Han har også blitt operert for tarmslyng to ganger, og den skadde nyren har fungert dårlig og medført kronisk infeksjon. Dette har gitt mannen sterke smerter.

I 2013 ble det derfor besluttet å fjerne en del av nyren. Men det ble starten på en rekke re-operasjoner og lange sykehusopphold.

I sitt vedtak skriver NPE dette:
«Ved operasjonen i 2013 valgte man å satse på kikkhulls-teknikk. Det er omdiskutert hvorvidt dette er en egnet teknikk ved operasjon for de tilstandene pasientene skule opereres for. Da det ble avklart at kikkhulls-teknikk ikke egnet seg, burde man ha valgt operasjonssnitt (…) Dette hadde redusert risikoen for tarmskader som følge av sammenvoksinger (…) En gastroenterologisk kirurg bude ha vært tilstede under inngrepet, da man visste at det var risiko for komplikasjoner som følge av omfattende sammenvoksinger».

Sykehuset får dermed kritikk for valg av operasjonsmetode, og NPE mener at tarmskaden mest sannsynlig skyldes denne skaden.
Det skal nå forhandles om erstatningsbeløpets størrelse.