Erstatning etter brokkoperasjon

Helseklage (tidligere Pasientskadenemnda) har gitt en mann i 50-årene fra Nord-Norge erstatning for skade eller brokkoperasjon. Han ble først nektet erstatning av Norsk pasientskadeerstatning, men advokat Asbøll anket saken inn for Helseklage og fikk medhold.