Er offentlig vold tillatt?

Advokat Asbøll har fremsatt krav mot en skole på grunn av voldsbruk mot en elev. Det har gjennom lengre tid blitt brukt makt mot eleven da eleven har vært utagerende. Spørsmålet blir nå om volden har vært omfattende og langvarig slik at den har skadet eleven, og om andre tiltak burde vært prøvd. Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål.