Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for fri rettshjelp har økt til kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Inntektsgrensene økes fra 230 000,- kroner til 246 000,- for enslige, og fra 345 000,- til 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Endringene kommer til anvendelse i saker der søknad om fri rettshjelp har kommet inn etter ikrafttredelsen 1. januar 2009.

Read More