Nav inngikk forlik - ga uføretrygd for ME/CFS-syndrom

Etter en influensasykdom i 1998, begynte han å føle seg slapp, ekstremt trett og fikk muskelsmerter. Diagnosen var såkalt ME/CFS (myalgisk encefalopati/kronisk postviralt utmattelsessyndrom). Men trygderetten fant ikke at hans medisinske tilstand medførte en varig nedsatt inntektsevne på minst femti prosent, og avslo uføretrygd. Men nå har den 59 år gamle mannen vunnet frem, etter et forlik med Nav (Arbeids- og velferdsforvaltningen).

Read More