Krever erstatning etter datterens død

Advokat Edmund Asbøll har tatt ut stevning mot If skadeforsikring etter at en mor utviklet store psykiske problemer etter at hun på nært hold opplevde at hennes da 18 år gamle datter omkom i en bilulykke.

– Det er svært vanskelig for foreldre å få erstatning på grunn av sen-skader etter barns død. Utgangspunktet er at foreldrene må være øyenvitner til ulykken. Men jeg mener denne saken ligger innenfor det som gir erstatning, fordi omstendighetene er så spesielt belastende for moren, sier Asbøll.

Read More