Vinnere i Oslo Tingrett

Lill Margit Karlsen har kjempet en tofronts-krig. Først mot et  offentlig sykehusvesen som skadet henne for livet. Deretter mot det  statlige forvaltningsorganet som er satt til å behandle pasientklager.  Men en kveld satt svigermoren hennes og så på TV. Det ble vendepunktet.

Read More