Nye pasientskader øker kraftig

September 2015: Gjennom flere tiårs erfaring ser advokat Edmund Asbøll nå klare tendenser innen pasientskader.

- Saker om retten til utenlandsbehandling og overbehandling av lidelser øker kraftig, forteller han. 

Alvorlig syke pasienter, som oftest rammet av kreft, har rett til å søke behandling i utlandet. Når det gjelder kreftlidelser er det særlig Tyskland som er aktuelt. Men det gjelder ikke bare kreftpasienter, også innen ortopedi øker antall saker kraftig. Den juridiske handler om pasientenes rett til erstatning fordi de ikke ble hjulpet i Norge, samt retten til bidrag fra det offentlige. 

Den andre kategorien saker som også øker kraftig, er tilfeller med overbehandling av lidelser som ikke eksisterer, eller som eksisterer i svært beskjeden grad. - Helsevesenet diagnostiserer og setter i gang behandling som kan gi alvorlige bivirkninger, behandling som aldri skulle vært igangsatt. I slike tilfeller kan pasienten ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), forteller advokat Asbøll.